Texter

På denna sida publiceras successivt olika texter som berör de teman kring vilka projektet ÄGD rör sig.

Text av Magnus Bons om utställningen ÄGD. (Länken öppnar en PDF)

Bengt Göransson:

Roy Andersson har i en bok påmint om en löpsedel från 1993 som förkunnade Så tjänar DU på räntekaoset. Helsingborgs Dagblads Gunnar Bergdahl noterar nu att kedjan Experts konkurs inte belyses i perspektivet 800 människor som mister jobbet eller drabbade konsumenter. I stället är det ”Läge att FYNDA” som gäller.

Bristen på empati i Satsa på dig själv-samhället är starkare än någonsin. Just därför får begreppet hembygd och det organiserade hembygdsintresset en betydelse och en uppgift som är lika angelägen som den har sprängkraft. Hembygd förutsätter gemenskap och individers ansvarstagande för större markyta än den som täcks av de egna skosulorna.

Tove Stenius

Tove Stenius pol.kand. Lunds universitet:

Vi reflekterar sällan över de platser som vi befinner oss på. Trots detta kan man hävda att platser är viktiga i våra liv. Varför? Jo, eftersom vi spenderar vår vardag på en eller ett par olika platser, eftersom människor har känslomässiga band till platser som är viktiga i ens liv, och eftersom det ofta uppstår konflikter mellan personer eller grupper över hur en plats ska användas eller vilken mening platsen ska ha.

Den här texten syftar därför till att belysa samspelet mellan individer, grupper, identitet, plats och makt som hela tiden försiggår i varje människas vardag, men utan att vi tänker särskilt mycket på det.

Ur: Hembygd, hem och plats: Tankar ur ett kulturgeografiskt perspektiv. (Länken öppnar en PDF)

Texter av medverkande (länkarna öppnar en PDF-fil):

Kontakta oss