För att komma tillbaka till den vanliga sidan.
Klicka här!

ÄGD

Varför betyder ordet hembygd så mycket?

Hembygd är ett ord
som får många människor
att tänka på gamla svenska traditioner.
Hembygd är också ett ord
som en del personer kan använda
för att visa att de tycker
att människor som kommer från en annan kultur
inte ska känna sig hemma i Sverige.

Projektet heter ÄGD
därför att projektet handlar om
vem som äger en plats
och vem som känner sig hemma på en plats.

Här i Stockholm bor människor
som har bott i Stockholm hela sitt liv,
människor som flyttat hit
från en annan plats
för att skapa ett nytt hem,
och människor som bara är här en kort tid.

Alla har olika tankar och känslor om
vad som är deras hembygd.


TILL www.konst-och-hembygd.se