För att komma tillbaka till den vanliga sidan.
Klicka här!

ÄGD

Vad är hembygd?

Hembygd är den plats
där en människa bor
eller har bott som barn
och känner sig hemma i.

Projektet ÄGD handlar om
vad hembygd är
för olika människor,
varför olika människor
känner sig hemma på olika platser
och vad olika människor menar
när de säger hembygd.